under-the-table

แปลว่า


adj ซึ่งติดต่อกันลับๆ
ความหมายเหมือนกับ: secret , underhand
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำอย่างลับๆ
adv ติดต่อกันอย่างลับๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นส่วนตัว