undefeated

แปลว่า


adj ไม่เคยแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เคยถูกตี
คำตรงข้าม: vulnerable
adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
ความหมายเหมือนกับ: stubborn , resisting
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top