undeclared

แปลว่า


adj ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: tacit , implicit , implied , inferred
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งบอกเป็นนัย