undamaged

แปลว่า


adj ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ความหมายเหมือนกับ: unscathed , unhurt , safe
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นอันตราย , ปลอดภัย
คำตรงข้าม: harmed