uncultivable

แปลว่า


adj ที่ขาดการบำรุง
ความหมายเหมือนกับ: uncultivatable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง
คำตรงข้าม: cultivatedว cultivable