unconscionable

แปลว่า


adj ไม่มีสามัญสำนึก
ความหมายเหมือนกับ: inordinate , monstrous , outrageous , exorbitant
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่คุมสติ , ไร้เหตุผล , ไร้จิตสำนึก
adj ที่ผิดศีลธรรม
ความหมายเหมือนกับ: untruthful , deceitful
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ผิดจรรยา
คำตรงข้าม: ethical
adj ที่ไม่สมเหตุสมผล
ความหมายเหมือนกับ: excessive