unconquerable

แปลว่า


adj เอาชนะไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: impregnable , indomitable , insuperable , insurmountable , invincible
คำที่เกี่ยวข้อง: พิชิตไม่ได้ , ปราบไม่ได้ , บังคับไว้ไม่ได้ , เอาไว้ไม่อยู่