uncomfortableness

แปลว่า


n ความขวยเขิน
ความหมายเหมือนกับ: humiliation , shame
คำที่เกี่ยวข้อง: ความกระดากอาย , ความอึดอัดใจ , ความลำบากใจ