unclothe

แปลว่า


vt เปลื้องผ้า
ความหมายเหมือนกับ: undress
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอดเสื้อผ้าออก
คำตรงข้าม: dress
vt ไม่สวมเสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: undress