unclad

แปลว่า


adj เปลือยเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: naked , nude , undressed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สวมใส่เสื้อผ้า , เปลือย
คำตรงข้าม: clothed , clad