unbridled

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ปลดปล่อย , ซึ่งไม่ได้ระงับอารมณ์หรือความรู้สึก
คำตรงข้าม: restrained
adj ซึ่งปลดบังเหียน