unbosom

แปลว่า


vi เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: reveal
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดอก , เปิดหัวใจ
vt เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: confide
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดอก , เปิดหัวใจ