unblemished

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีมลทิน
ความหมายเหมือนกับ: unpolluted , unsoiled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีมลทิน , ซึ่งบริสุทธ , ซึ่งไม่ด่างพร้อย
คำตรงข้าม: blemished , polluted


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top