unbearably hot

แปลว่า


adj ซึ่งแผดเผา
ความหมายเหมือนกับ: very hot
คำที่เกี่ยวข้อง: ้ร้อนมาก , ซึ่งทำให้แสบร้อน
คำตรงข้าม: freezing


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top