ultra

แปลว่า


prf เกิน
n ผู้มีหัวรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: extremist
คำที่เกี่ยวข้อง: บุคคลประเภทตกขอบ
คำตรงข้าม: apathetic
adj ที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: extreme
คำตรงข้าม: apathetic
adj ดีเยี่ยม (คำแสลง)