truge

แปลว่า


vi เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย
ความหมายเหมือนกับ: plod , shamble
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยับอย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม