town house

แปลว่า


n บ้านที่อยู่ในเมือง
n บ้านทาวน์เฮาส์
ความหมายเหมือนกับ: row house
คำที่เกี่ยวข้อง: บ้านที่ถูกสร้างให้ด้านข้างติดกัน

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top