tower of strength

แปลว่า


idm คนที่มีกำลังใจดีมาก (โดยเฉพาะในยามมีปัญหา)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top