towel rack

แปลว่า


n ชั้นวางผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

รูปภาพ


towel rack ชั้นวางผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนผ้าเช็ดตัวชั้นวางผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

หมวดคำ