totem

แปลว่า


n รูปสลักบนเสา
ความหมายเหมือนกับ: fetish , symbol

คำที่มี "totem" ในคำ


totemism n การสลักรูปบนเสาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top