toaster

แปลว่า


n เครื่องปิ้งขนมปัง
คำที่เกี่ยวข้อง: เตาปิ้งหรือขนมปัง
n ผู้ดื่มอวยพร
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เชิญให้ดื่มอวยพรเจ้าภาพ

รูปภาพ


toaster เครื่องปิ้งขนมปังเครื่องปิ้งขนมปัง

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top