tit for tat

แปลว่า


n วิธีการโต้ตอบแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
ความหมายเหมือนกับ: reprisal , retribution , exchange , revenge
คำที่เกี่ยวข้อง: การแก้แค้น