tint

แปลว่า


n สีอ่อน
n สีที่ผสมสีขาว (ทำให้ดูสว่างขึ้น)
n ปริมาณสีเล็กน้อย
n สีสำหรับย้อม
ความหมายเหมือนกับ: dye
vi แต้มสีจางๆ
ความหมายเหมือนกับ: tinge
vt แต้มสีจางๆ
ความหมายเหมือนกับ: tinge