timidity

แปลว่า


n ความขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: fear , timidness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความกลัว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top