tickle

แปลว่า


vt ทำให้จั๊กจี้
ความหมายเหมือนกับ: caress , vellicate , titillate
vi รู้สึกคัน
ความหมายเหมือนกับ: caress , vellicate , titillate
vt ทำให้คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้รู้สึกคัน
vt ทำให้สนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: amuse , please
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขบขัน , ทำให้ขัน
n การจั๊กจี้
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้รู้สึกจั๊กจี้
n ความรู้สึกคัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ความรู้สึกจั๊กจี้

รูปภาพ


tickle ทำให้จั๊กจี้ทำให้จั๊กจี้

หมวดคำ