thrash out

แปลว่า


phrv คาดคั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: เค้นออกมา
phrv ถก (หาคำตอบ) ให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: hash out
คำที่เกี่ยวข้อง: ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบให้กับ