thoughtfulness

แปลว่า


n ความเอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: consideration
n ความเคร่งขรึม
ความหมายเหมือนกับ: earnestness , solemnity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความจริงจัง , ความวิตก
คำตรงข้าม: fun , gaiety