thievery

แปลว่า


n การขโมย
ความหมายเหมือนกับ: burglary , robbery , theft
คำที่เกี่ยวข้อง: การลักทรัพย์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top