tempting

แปลว่า


adj ล่อใจ
ความหมายเหมือนกับ: appetizing , intriguing , rousing
คำที่เกี่ยวข้อง: ยั่วยวน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top