telecommunication

แปลว่า


n การสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
คำที่เกี่ยวข้อง: โทรคมนาคม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top