teatime

แปลว่า


n ตอนบ่าย
ความหมายเหมือนกับ: post meridian , evening
คำที่เกี่ยวข้อง: บ่าย , ยามบ่าย , จวนเย็น , หลังบ่าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top