teapot

แปลว่า


n กาน้ำชา
ความหมายเหมือนกับ: teakettle

รูปภาพ


teapot กาน้ำชากาน้ำชา

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top