taut

แปลว่า


adj ตึง
ความหมายเหมือนกับ: stretched , firm , tense
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่น , พันแน่น
คำตรงข้าม: loose , loosened
adj เกร็ง (เช่น กล้ามเนื้อเกร็ง)
ความหมายเหมือนกับ: tense
adj ตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: tense
คำที่เกี่ยวข้อง: เครียด , เคร่งเครียด
adj รัดกุม (ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษา)
คำที่เกี่ยวข้อง: รวบรัด
adj เป็นระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: tidy , trim
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียบร้อย
prf เหมือนกัน