tatterdemalion

แปลว่า


n คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว
ความหมายเหมือนกับ: slob
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง , คนแต่งตัวปอนๆ