tasteless

แปลว่า


adj น่าเบื่อ
ความหมายเหมือนกับ: bored
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่น่าสนใจ
คำตรงข้าม: interesting
adj (อาหาร) ไม่มีรสชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: ชืด , จืดชืด , ไร้รสชาติ
คำตรงข้าม: delicious
adj ไม่มีรสนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้รสนิยม , ที่มีรสนิยมต่ำ
คำตรงข้าม: tasteful


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top