tartar

แปลว่า


n หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน
คำที่เกี่ยวข้อง: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
n ชนกลุ่มที่อาศัยในเอเชียและตะวันออกของยุโรป
n คนน่ากลัว

คำที่มี "tartar" ในคำ


tartar sauce n น้ำซอสชนิดหนึ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top