tarnishable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่แวววาว
คำที่เกี่ยวข้อง: คล้ำ , เปรอะเปื้อน
adj ซึ่งเสื่อมเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: มีมลทิน , ชื่อเสียงหมอง