tamarack

แปลว่า


n ไม้จำพวกสนชนิดหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม้สนประเภทหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาซึ่งมีอยู่ทั่วๆ ไป โดยเฉพาะจำพวกต้นสนจำพวก Larix laricina (ไม้ซุง)