talus

แปลว่า


n กระดูกข้อเท้า
ความหมายเหมือนกับ: ankle , hill
คำที่เกี่ยวข้อง: ตาตุ่ม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top