talk to oneself

แปลว่า


vi รำพึง (ส่วนใหญ่ใช้ในบทละคร)
ความหมายเหมือนกับ: speak
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดกับตัวเอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top