talk of the devil

แปลว่า


idm นี่ไงคนที่พูดถึง
ความหมายเหมือนกับ: speak of


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top