take office

แปลว่า


idm เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มทำงานที่ได้รับเลือกให้ทำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top