take a shit

แปลว่า


vi ถ่ายอุจจาระ
ความหมายเหมือนกับ: defecate , take a crap


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top