tainted

แปลว่า


adj ซึ่งไม่บริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: adulterated
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีมลทิน
คำตรงข้าม: pure


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top