tails

แปลว่า


sl ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุดทักซิโดที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว
n ด้านก้อยที่หงายขึ้น (ด้านตรงข้ามของ หัว)
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้านก้อยหงายขึ้น
n เครื่องแต่งตัวเต็มยศ