tactics

แปลว่า


n การทหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม
n ชั้นเชิง
ความหมายเหมือนกับ: strategy , maneuvering , generalship , stratagem
คำที่เกี่ยวข้อง: กลยุทธ์ , กลวิธี