tactician

แปลว่า


n นักกลยุทธ์
ความหมายเหมือนกับ: strategist , planner
คำที่เกี่ยวข้อง: นักวางยุทธวิธี , ผู้มีกลยุทธ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top