surpassing

แปลว่า


adj โดดเด่น
ความหมายเหมือนกับ: exceeding , excelling
คำที่เกี่ยวข้อง: เลิศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top