suppliant

แปลว่า


adj ซึ่งอ้อนวอน
ความหมายเหมือนกับ: beggar
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเรียกร้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top