subjugate

แปลว่า


vt ปราบปราม
ความหมายเหมือนกับ: conquer , overcome , suppress
คำที่เกี่ยวข้อง: เอาชนะ , ทำให้เชื่อฟัง , ทำให้เป็นข้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top